Sanácia roka 2001

SANÁCIA CHLADIACEJ VEŽE ITT 60 US Steel KOŠICE SVa
Sanácia pozostávala z odstránenia poškodeného a skorodovaného betónu, doplnenia výstuže na obidvoch povrchoch plášťa, doplnenia a zvačšenia prierezu striekaným betónom. Betónový povrch bol ošetrený ochrannými nátermi. Práce sa realizovali zo závesných lávok s použitím vysokotlakého vodného lúča a torkrétovacích zariadení.