Chladiace veže Bohunice | O nás
15530
page-template-default,page,page-id-15530,page-child,parent-pageid-15871,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1200,qode-theme-ver-11.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.2.1,vc_responsive
 

O nás

Stavebná spoločnosť Chladiace veže Bohunice, s.r.o. začala písať svoju históriu v roku 1994 s pôvodným zámerom poskytovať služby v oblasti výstavby, generálnych opráv a rekonštrukcií chladiacich veží všetkých typov, od chladiacich veží komínového typu, cez ventilátorové chladiace veže, až po mikrochladiče.

Začiatky existencie spoločnosti boli založené na úzkom okruhu odborníkov, ktorí sa stali garantmi úspešného rozvoja spoločnosti.

Odvtedy sa postupne spoločnosť rozvojom vlastných technológií, obchodných aktivít a hlavne realizovaným množstvom zákaziek postupne vyprofilovala na najväčšieho poskytovateľa služieb na Slovensku v tejto oblasti. Výsledkami našej práce a úzkou spoluprácou s renomovanými ústavmi a firmami jasne dokazujeme naše dominantné postavenie na trhu.

Dnes už vystupujeme ako univerzálna stavebná spoločnosť, ktorá ponúka širokú škálu služieb v oblasti stavebných činností od bežných stavebných prác až po ucelené priemyselné a technologické celky, realizované formou generálneho dodávateľa, so zabezpečením komplexných služieb v rámci inžinierskej činnosti.

Zárukou plnenia najnáročnejších úloh je silné technické a technologické zázemie a hlavne kvalitný tím zamestnancov spoločnosti.

 

Našou hlavnou činnosťou sú:

  • Stavby a opravy chladiacich veží,
  • Špeciálne technológie, sanácie,
  • Občianske, priemyselné a inžinierske stavby.

 

Veríme, že Vás naša ponuka služieb zaujme a kontakt s našou spoločnosťou bude pre Vás prínosom.

 

Strategické zámery a ciele

A. KVALITA – našim zákazníkom ponúkame výrobky a služby vysokej kvality realizovaných stabilnou spoločnosťou. Efektívnym vzdelávaním vlastných zamestnancov, dodávatelov a vytvorením tvorivého pracovného prostredia sa snažíme o dokonalejšie pochopenie požiadaviek našich zákazníkov a tým neustále dosahovať efektívnejšie výsledky. Len s takou politikou, ktorá sa zameriava na všetky činnosti je možné dosiahnuť najvyššiu kvalitu, produktivitu, flexibilitu a zníženie vlastných nákladov. Pochopenie a naplnanie tejto politiky je realizované integrovaným systémom manažérstva založených na vzájomnom spolupôsobení kvality, bezpečnosti práce a ochrany životného prostredia. Systémy – manažérstvo kvality a enviromentálne manažérstvo – boli zavedené a certifikované v súlade s požiadavkami normy STN EN ISO 9001 a STN EN ISO 14001 a STN OHAS 18001.

 

B. ĽUDSKÉ ZDROJE – základnou požiadavkou na zabezpečenie trvalého a stabilného rozvoja firmy je dosiahnutie, udržiavanie a rozvoj kvalifikácie, vedomostí, zručností a postojov zamestnancov. Na kvalite zamestnancov závisí kvalita firmy. Základným cieľom spoločnosti je príprava a rozvoj zamestnancov či už po stránke odborných školení, zvyšovaním si kvalifikácie, alebo po stránke vytvárania podmienok pre výkon práce, napĺnaňím základných oblastí sociálneho programu spoločnosti. Nielen počet pracovníkov, ale aj ich profesná a vzdelanostná úroveň svedčí o sile firmy.

 

C. EKONOMICKÉ A OBCHODNÉ ZÁMERY – Našim cieľom je vybudovať ekonomicky stabilnú a perspektívnu spoločnosť, ktorá dokáže realizovať pokiaľ možno v čo najväčšej miere vlastnými kapacitami a technickým potenciálom i väčšie technicky aj finančne náročné stavby. Naše obchodné aktivity nekončia pri štandardných zákazkách, ale chceme ponúknuť v rámci diverzifikácie aj bežné služby čo najširšiemu okruhu zákazníkov doma i v zahraničí s komplexným zabezpečením.