Inžinierske a líniové stavby

Veľkými výhodami  stavebnej spoločnosti CHVB, spol. s r.o. sú mnohoročné skúsenosti a odborný potenciál kolektívu jej pracovníkov, spoľahlivosť a výkonnosť techniky, osvedčenosť  technológií, ako aj kvalita používaných materiálov s ktorými dokáže spĺňať požiadavky potreby  zákazníka.

Komplexnosť realizácie stavebných prác alebo dodávky  diela spočíva okrem samotnej  realizácie aj v príprave  projektu,  inžinieringu a výkone skúšobníctva vo vlastnom terénnom skúšobnom laboratóriu.