Chladiace veže Bohunice | Stavebná činnosť
15905
page-template-default,page,page-id-15905,page-child,parent-pageid-15336,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1200,qode-theme-ver-11.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.2.1,vc_responsive
 

Stavebná činnosť

Počas svojej existencie sa spoločnosť CHVB, s.r.o. zaradila medzi popredné univerzálne firmy na slovenskom stavebnom trhu so zameraním najmä na oblasť:

1. INVESTIČNEJ VÝSTAVBY

V súčasnosti spoločnosť realizuje výstavbu ucelených priemyselných a technologických celkov priemyselnej a inžinierskej vybavenosti, hlavne v oblasti enersetiky a chemického priemyslu s využitím najmä betónových konštrukcií. Taktiež spoločnosť úspešne realizuje montáž prefabrikovaných skeletov. Široké technické a odborné zázemie umožňuje spoločnosti vykonávať aj tie najnáročnejšie akcie formou generálneho dodávateľa so zabezpečením komlexných služieb v rámci inžinierskej činnosti.

2. BEŽNÝCH STAVEBNÝCH PRÁC

V tejto oblasti spoločnosť vykonáva opravy a rekonštrukcie priemyselných inžinierskych a občianskych stavieb s využitím nových technológií a materiálov. Úspešne realizuje práce charakteru HSV, PSV, má rozpracovanú tlakovú injektáž s využitím jadrového vŕtania a opravu pochôdznych podláh priemyselných budov. V rámci rekonštrukcie administratívnych priestorov využíva na premenu interiéru moderné materiály na báze sadrokartónu. O tom, že spoločnosť vykonáva dané práce kvalitne, svedčí aj spokojnosť našich zákazníkov.

3. OCEĽOVÉ KONŠTRUKCIE

Doménou spoločnosti v stavebnej oblasti je výroba a montáž náročných oceľových konštrukcií z profilových valcovaných materiálov. Ich veľká náročnosť kladie vysoké požiadavky na prípravné a hlavne na realizačné práce. Tieto práce vykonávajú odborne vyškolení, skúsení pracovníci s dlhoročnou praxou. V rámci týchto prác spoločnosť vykonáva očistenie oceľových koštrukcií metódou otryskávania s následnou primárnou a sekundárnou povrchovou ochranou. Na povrchovú ochranu sa používajú nové moderné materiály, ktoré sú na povrch konštrukcií nanášané tlakovým striekaním. Takto realizovaná technológia zabezpečí dokonalú ochranu konštrukcie na niekoľko rokov. Celý cyklus výroby oceľovej konštrukcie tj. od prípravných prác až po sekundárnu ochranu je možné vykonávať priamo na jednom mieste a takto vytvoriť harmonický výrobný cyklus s vysokou efektivitou vykonávanej práce.

4. DREVENÉ KONŠTRUKCIE

Spoločnosť úspešne realizuje dodávku, výrobu a montáž drevených konštrukcií a lešenárskych dielov z impregnovaného reziva. Vlastnou hĺbkovou impregnáciou podstatne zvyšujeme životnosť týchto konštrukcií. Samotnú impregnáciu vykonávame na ^vlastnom impregnačnom zariadení podľa požiadaviek zákazníka na impregnačný roztok.

Naše referencie samy svedčia o tom, že vieme realizovať nielen veľké a náročné stavebno-technologické celky, ale aj menšie stavebné práce. Ich spoločným menovateľom je hlavne kvalita, vzhľadom na to, že našimi zákazníkmi sú v nemalej miere energetické a chemické spoločnosti, kde náročnosť na kvalitu a technologickú disciplínu je veľmi vysoká.