Inžiniering

Naša spoločnosť poskytuje služby spojené s inžinieringom. Radi Vás budeme zastupovať pred príslušnými úradmi v rámci prípravy projektov, dokladov k zabezpečeniu územného konania a celého procesu výstavby po vydanie kolaudačného rozhodnutia aj pri komplexnej realizácii stavieb.  V rámci prípravy projektu a realizácie zákazky poskytujeme aj geologické prieskumy terénu a geodetické zameranie.