Chladiace veže Bohunice | Sanácie
15926
page-template-default,page,page-id-15926,page-child,parent-pageid-15336,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1200,qode-theme-ver-11.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.2.1,vc_responsive
 

Sanácie

Spoločnosť CHVB, s.r.o. v rámci svojich špecializovaných činností má rozpracovaný systém sanácií betónových konštrukcií, ktorý aplikovala a zdokonaľovala na množstve realizovaných stavieb po celej republike s využitím vlastných technických zariadení a technológií.

Systém je tvorený nasledujúcimi operáciami:

1. OČISTENIE POVRCHU BETÓNU A VÝSTUŽE

je zabezpečované metódou hydrodynamického čistenia vysokotlakovým vodným lúčom generovaným čerpadlami, pracujúcimi s tlakom od 250 do 2200 barov s využitím čistiaceho automatu na veľkých plochách. Čistenie betónového povrchu zabezpečuje odstránenie koróziou výstuže porušenej betónovej krycej vrstvy, uvoľnených, mechanicky poškodených a zvetraných vrstiev betónu, očistenie betónovej plochy od nečistôt, rias a starých náterov. Čistenie sa vykonáva až na zdravé jadro železobetónovej konštrukcie alebo v prípade oceľovej výstuže na kovový lesk.

2. OCHRANA VÝSTUŽE

je uskutočňovaná buď za použitia kvalitných antikoróznych náterov alebo vytvorením alkalického prostredia dostatočne hrubou vrstvou reprofilačného materiálu na báze cementu zabezpečujúcou ochranu pred koróziou, vznikajúcou vplyvom chemických reakcií podmienených okolitým prostredím.

3. REPROFILÁCIA POŠKODENÝCH MIEST

je realizovaná použitím špeciálnych sanačných mált na báze polymércementových kompozitov od renomovaných tuzemských a zahraničných firiem. Úlohou reprofilácie je obnovenie betónovej krycej vrstvy alebo nahradenie časti porušeného betónového prierezu s vysokou odolnosťou voči prenikaniu plynová nízkou nasiakavosťou. Reprofilácia je realizovaná pri menších hrúbkach torkrétovacou technikou alebo v prípade väčších hrúbok klasickým betónovaním.

4. SEKUNDÁRNA OCHRANA BETÓNU

je vykonávaná aplikovaním ochranných náterových systémov pre rôzne druhy zaťaženia vonkajšími a vnútornými vplyvmi prostredia. Ochranné systémy vytvárajú na povrchu opravenej betónovej konštrukcie doplňujúcu bariéru proti prenikaniu negatívne pôsobiacich oxidov, ako napríklad CO a SO, vody do betónu a zároveň umožňujú jeho vysýchanie. Táto úprava je trvanlivá v alkalickom prostredí betónu, je odolná voči klimatickým vplyvom a UV žiareniu a zároveň pohľadové plochy vytvárajú estetický dojem. Používané ochranné náterové systémy sú pigmentovanéaje možné ich aplikovať valče-kovaním alebo striekaním vysokotlakovými striekacími zariadeniami.

Všetky práce zabezpečujeme komplexne, od statického posúdenia stavu betónovej konštrukcie, cez návrh vhodného technologického postupu opravy až po vlastnú realizáciu.
Opravu betónových konštrukcií sme schopní vykonať bez ohľadu na ich umiestnenie, dostupnosť a rozsah poškodenia, vzhľadom na to, že disponujeme vlastnými závesnými systémami a lávkami pre prácu vo výškach, umožňujúcimi vysokú produktivitu vykonávaných prác a dokonalý kontakt so stavebnou konštrukciou.

Oblasť využitia našich skúseností a možností: 

  • opravy železobetónových konštrukcií mostov
  • chladiacich veží komínov nádrží
  • priehrad a hrádzí
  • skeletových konštrukcií
  • železobetónových zásobníkov
  • podláh priemyselných budov
    a pod…