Chladiace veže Bohunice | Mikrochladiče
15933
page-template-default,page,page-id-15933,page-parent,page-child,parent-pageid-15336,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1200,qode-theme-ver-11.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.2.1,vc_responsive
 

Mikrochladiče

Oblasť mikrochladičov je perspektívnym a progresívnym riešením nových chladiacich okruhov, kde je možné chladenie zabezpečiť samostatnými montovanými chladiacimi jednotkami s rôznymi parametrami a reguláciou. Naša spoločnosť zabezpečuje dodávku, montáž a servis týchto technologických celkov, vrátane návrhu veľkosti, typu mikrochladičov od rôznych výrobcov a chladiče rôznych typov.

Mikrochladiče sú malé mokré atmosferické chladiče priemyselnej vody vyrobené z nehrdzavejúcich materiálov. Privádzaná oteplená voda je vstrekovaná špeciálnymi tryskami umiestnenými v hornej časti mikrochladiča na chladiacu výplň ztvarovaných dosiek.

Prostredníctvom sacieho axiálneho ventilátora umiestneného v hornej časti mikrochladiča prúdi proti pohybu oteplenej vody vzduch, ktorý odoberá podstatnú časť tepla z tejto vody. Vzduch je privádzaný nasávacími otvormi a usmerňovaný žalúziami v spodnej časti mikrochladiča.

Ochladená voda je zhromažďovaná vo vani mikrochladiča, resp. v zbernej nádrži pri prevedení na betónový základ a čerpadlami dopravovaná do technológie.

 

V rámci týchto činností zabezpečujeme:

  • dodávky, montáže, servis, repasie a opravy mikrochladičov typu SAV, EWK a EWB
  • v rámci servisu dodávame kompletný sortiment náhradných dielov pre všetky typy dodávaných mikrochladičov
  • bezplatný návrh vhodného typu mikrochladiča s rešpektovaním všetkých špecifík prevádzky a zhodnotením ekonomických ukazovateľov výroby
  • kompletný návrh chladiacich systémov, vrátane dodávky čerpadiel, armatúr, systému SKR, merania a regulácie až po ich realizáciu
  • dodávku monitorovacieho systému kontroly mikrochladiča so sledovaním vibrácií, teploty vinutia a prevádzkovej teploty ložísk elektromotora
  • návrh, dodávku a montáž vhodného systému, chemickej úpravovne vody s rešpektovaním špecifík danej chemickej pre vádzky.