Chladiace veže Bohunice | Stavebná činnosť
15637
page-template-default,page,page-id-15637,page-parent,page-child,parent-pageid-15357,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1200,qode-theme-ver-11.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.2.1,vc_responsive
 

Stavebná činnosť

PODROBNÝ ZOZNAM REFERENCIÍ

 

 • Demontáž výplne chladiacich veží v EMO 3,4; 2009-2010; Mochovce; Chladicí věže Praha, a.s. Politických vězňu 912/10 110 00 Praha 1 – CHV a mikrochladice
 • Zateplenie bytového domu na ul. Ľ.Podjavorínskej 6,7 v Trnave; 2010; Trnava; BD v Trnave, Beethovenova 26, 917 08 Trnava
 • Zmluva na dodávku technológie a súvisiacich služieb Leopoldov; 2010; Leopoldov; Slovenské liehovary a likérky, a.s. Trnavská cesta, 920 41 Leopoldov
 • Javys – oprava a údržba technologických objektov ; 2008-2010; Javys JB; Javys, a.s., Tomášikova 22, 821 02 Bratislava zmena exist. 2012
 • Javys – oprava vodovodov a kanalizácie; 2008-2010; Javys JB; Javys, a.s., Tomášikova 22, 821 02 Bratislava
 • Prestavba farmy dojníc Senohrad a Poľné hnojisko Senohrad; 2010-2011; Obec Senohrad – PD; REMTEX, s.r.o. Hájska 621/15, 920 03 Hlohovec – Šulekovo
 • Zmluva na dodávku technológie a súvisiacich služieb Leopoldov /Poľnoservis/; 2010-2011; Leopoldov; Poľnoservis, a.s. Trnavská cesta, Leopoldov
 • Zmluva na dodávku technológie a súvisiacich služieb Slovenský Vodohospodársky Podnik; 2010-2012; Banská Štiavnica; Slovenský Vodohospodársky Podnik, Radničné nám.č.8, 969 55 Banská Štiavnica
 • Logistické centrum Sereď – SO 201 výrobno skladovacia hala; 2010-2012; Sereď – Dolná Streda; Agro 21 – Družstvo, Kapitulská 11, 917 01 Trnava
 • Výstavba sídla firmy MINERAL – AQUASERVIS, spol. s r.o.; 2011-2012; obec Krakovany; MINERAL – AQUASERVIS, spol. s r.o., Vajanského 58, Pieštany
 • Rekonštrukcia laboratórií a toaliet; 2012-2013; Holcim Rohožník; Holcim a.s. Závod Rohožník 906 38 Rohožník
 • Novostavba RD ; 2012-2013; Ing. Daniel Adam; Bernolákova 2, 903 01 Senec
 • Javys – A6-B8 – Administratívna budova PMU a informačné centrum vyraďovania JE V1; 2011-2014; Javys; Javys, a.s., Tomášikova 22, 821 02 Bratislava
 • WHR – Výroba elektrickej energie z odpadového tepla ; 2013-2014; Holcim Rohožník; Holcim a.s. Závod Rohožník 906 38 Rohožník
 • A5-A2 Úprava napájacej schémy Javys po konečnom odstavení V1; 2013-2015; JE Jaslovské Bohunice; Efacec Contracting Central Europe GMBH
 • Javys – nadzemná káblová trasa v areáli JE v Jasl. Bohuniciach; 2014-2015; JE Jaslovské Bohunice; Power Serwice Int. s.r.o.
 • Zberný dvor Bošáca; 2014-2015; Bošáca; Obec Bošáca
 • Rekonštrkcia mestkej Knižnice Handlová, 2015, mesto Handlová, AZ green works, Fraňa Mojtu 23, 949 01 Nitra
 • Seizmické zodolnenie budovy reaktora SO 800/1-02 a aktívnych pomocných prevádzok SO 801/1-02 na stavbe JE Mochovce, dokončenie 3. a 4. bloku – Inžinierske stavby, a.s., Košice (2009, 2010, 2011)
 • Stavebná oprava a údržba technologických objektov – Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s., Jaslovské Bohunice (2008 – 2011)
 • Demontáž, vyčistenie a likvidácia azbestových a neazbestových dielov z veží č.5, 6, 7, 8 v EMO – Chladíci věže Praha, a.s., Praha (2009 – 2010)
 • Sanácia komplexu betónových síl č.1, 2, 3 – Palma Group, a.s., Bratislava (2010)
 • Stavebné práce na stavbe JE Mochovce, dokončenie 3. a 4. bloku – Inžinierske stavby, a.s., Košice (2009 – 2010)
 • Oprava vodovodov a kanalizácie – Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s., Jaslovské Bohunice (2008 – 2010)
 • Modernizácia ustajňovacích priestorov pre dojnice v PD Trenčianska Turná – Remtex, s.r.o., Hlohovec – Šulekovo (2009)
 • Výstavba bytového domu ALBERT Trnava – Anistav, s.r.o., Stupava (2008 – 2009)
 • Zhotovenie polyfunkčného objektu v obci Jaslovské Bohunice – Wenta Group, s.r.o., Bratislava (2008 – 2009)
 • Zhotovenie výrobnej haly s administratívou – Coffea Drinks, s.r.o., Trnava (2008 – 2009)
 • Zhotovenie haly 36m x 30 m x 9,2 m so stavebnými prácami Malženice – Klartec, spol. s r.o., Trnava (2008 – 2009)
 • Oprava potrubí kondenzátu vonkajších rozvodov pary JE V-1 – Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s., Jaslovské Bohunice (2008 – 2009)
 • Výstavba stanice strojne chladenej vody So 8.106 a vežovej chladenej vody So 8.109 (hrubá stavba) – I. etapa – Continental Matador Rubber, s.r.o., Púchov (2008 – 2009)
 • Dodávka a výstavba bazéna ochladených vôd ventilátorových chladiacich veží v Continental Matador Rubber, Púchov – Fans, a.s. – organizačná zložka Bratislava (2008 – 2009)
 • Kontrola vstupov v EMO – PPA Energo, s.r.o., Bratislava (2008)
 • Vybudovanie komunikácie v EBO – Cesty Nitra, a.s. (2008)
 • Prístavba a nadstavba ZŠ – Obec Jaslovské Bohunice (2008)
 • Výmena prívodného rádu pitnej vody – Jadrová a vyraďovacia spoločnosť,a.s., Jaslovské Bohunice (2008)
 • Oprava netechnologickej kanalizácie – Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s., Jaslovské Bohunice (2008)
 • Stavebné práce – Rekonštrukcia turbogenerátora TG12 MW– TG Bukocel, a.s., Hencovce (2008)
 • Rekonštrukcia oceľovobetónových síl č.7 a č.8 v závode Holcim, Rohožník – Vertical – priemyselné komíny, a.s., Bratislava (2008)
 • Úprava technologických kanálov – Bekaert Slovakia, s.r.o., Sládkovičovo (2008)
 • Oprava omietok a náterov v SE-EBO – Chestreal, a.s., Senec (2008)
 • Rekonštrukcia vodíkové hospodárstvo v obj. 644 V2 – Slovenské elektrárne, a.s., Bratislava (2008)
 • Rekonštrukcia kravína, hnojisko Melčice – Aquating, s.r.o., Trnava (2008)
 • Stavebné práce – Slovenské liehovary a likérky, a.s., Leopoldov (2008)
 • Oprava administratívnej budovy SBU-A – Duslo, a.s., Šaľa (2008)
 • Údržbárske a zváračské práce strojného charakteru v EMO – Enseco, a.s., Trnava (2007 – 2008)
 • Prestavba a rekonštrukcia budovy „Správy katastra Komárno“ – Katastrálny úrad Nitra (2007 – 2008)
 • Oprava železobetónových základov pece Müller I – Dolvap, s.r.o., Varín (2007 – 2008)
 • Asanácia objektu 442 komínového telesa EBO – Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s., Jaslovské Bohunice (2007 – 2008)
 • Lešenárske práce v EBO – Energoterm, a.s., Bratislava (2007)
 • Rekonštrukcia VCHV 4x ø6 – Chemes, a.s., Humenné (2007)
 • Sanácia základov Slinkového sila, PC1 a PC2 – Holcim Slovensko, a.s., Rohožník (2007)
 • Výmena okien a stavebné úpravy na ZŠ Veľké Kostoľany – Obec Veľké Kostoľany (2007)
 • Kondenzačná turbína TG8 – BTG Slovensko, s.r.o., Pezinok (2007)
 • Zhotovenie Autocentra Suzuki Trnava – Mikona, spol. s r.o., Púchov (2007)
 • Oprava technologickej kanalizácie na V-1 EBO – Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s., Jaslovské Bohunice (2007)
 • Čistiace práce v Slovnafte – Aquaclean, s.r.o., Bratislava (2007)
 • Stavebné práce Horný Vadičov – ARPO, s.r.o., Pezinok (2007)
 • Stavebné úpravy pre technológiu – Austria Beton Werk, s.r.o., Kráľová pri Senci (2007)
 • Čistenie odpadových vôd ENO – Siemens, s.r.o., Bratislava (2007)
 • Demolácia objektu 750 EBO – Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s., Jaslovské Bohunice (2007)
 • Rekonštrukcia administratívnej budovy firmy Meroco, a.s. – Meroco, a.s., Leopoldov (2007)
 • Stavebné práce – Slovenské elektrárne, a.s., Bratislava (2007)
 • Výstavba hotela IMPIQ v Trnave – Q 100, spol. s r.o., Trnava (2006 – 2007)
 • Autosalón a servis s lakovňou – RM JET, spol. s r.o., Trnava (2006 – 2007)
 • Rekonštrukcia cesty na ulici Pod sadami Veľké Kostoľany – Obec Veľké Kostoľany (2006 – 2007)
 • Rekonštrukcia kanalizácie a ČOV Piešťany-Kocúrice – Synecta, a.s., Šaľa (2006 – 2007)
 • Stavebné a rekonštrukčné práce r. 2006, 2007 – PORFIX – pórobetón, a.s., Zemianske Kostoľany (2006 – 2007)
 • Športovo-rekreačný komplex Jaslovské Bohunice – Obec Jaslovské Bohunice (2005 – 2006)
 • Obytný dom Pezinok – Bytostav, s.r.o., Pezinok (2005 – 2006)
 • Prístavba a nadstavba ZŠ J. Bohunice – Obec Jaslovské Bohunice(2005 -2006)
 • Atol Kuchajda – reštaurácia – BaC Slovakia, spol. s r.o., Bratislava (2005 – 2006)
 • Oprava ČOV Mochovce – SE, a.s., EBO, Jaslovské Bohunice (2005)
 • Zvyšovanie jadrovej bezpečnosti objektu SEO 800 HVB – SE, a.s., EBO. Jaslovské Bohunice (2004 – 2005)
 • Oprava opláštenia budovy SSC – Slovenská správa ciest, Bratislava (2004 -2005)
 • Autosalón Citroen Trnava – Autoservis Behr and Behr, spol. s.r.o., Dunajská Streda (2005)
 • Seizmické zodolnenie objektov JE V2 EBO – SE, a.s., EBO Jaslovské Bohunice (2003 – 2004)
 • Oprava stavebných objektov V1-V2 EBO, Jaslovské Bohunice (2003)
 • Rekonštrukcia ČOV Jaslovské Bohunice – Obec Jaslovské Bohunice (2002 – 2003)
 • Oprava stavebných objektov V1, V2 – SE, a.s., EBO, Jaslovské Bohunice (2001 – 2002)
 • Prístavba sociálnej časti k hale FBT SONY – Sony Slovakia, s.r.o. (2001)
 • Prístavba sociálno – administratívnej budovy – Boge Slovakia, a.s., Trnava (2001)
 • Rozšírenie výroby NEXUS – výstavba hál – Swedwood Slovakia, s.r.o., Trnava (2000 -2001)
 • Zhotovenie stavebnej časti pre Funkčný technologický systém Technická voda dôležitá (FTS TVD) JE V-1 Jaslovské Bohunice – Vúje, a.s., Trnava (1998 – 2001)