Siemens, spol. s r.o.

STAVBA:     Bratislava – čistenie odpadových vôd v SE-ENO – stavebné práce

INVESTOR:     Siemens, spol. s r.o.

DOBA VÝSTAVBY:     07/2007 – 08/2008