Rozšírenie MŠ na ul. Legionárska – Trenčín

STAVBA:     Rozšírenie materskej školy v Trenčíne

INVESTOR:     Mesto Trenčín

DOBA VÝSTAVBY:     6/2016 – 9/2016