Mikona, spol. s r.o.

STAVBA:     Lúky – výstavba autocentra Suzuki

INVESTOR:     Mikona spol. s r.o.

DOBA VÝSTAVBY:     06/2007 – 02/2008