Mestská knižnica Handlová

STAVBA:     Mestská knižnica Handlová – rekonštrukcia a modernizácia – stavebné práce

INVESTOR:     Mesto Handlová

DOBA VÝSTAVBY:    2015