IBV Panské Diely Jaslovské Bohunice

STAVBA:     IBV Panské diely Jaslovské Bohunice – ulice Jabloňová 1 a 2

INVESTOR:     Obec Jaslovské Bohunice

DOBA VÝSTAVBY:     10/2015 – 5/2016