EMERSON, s. r. o. Nové Mesto nad Váhom

realizácia objektu, prístavba haly EES