BTG Slovensko spol. s r.o.

Pezinok – výstavba kondenzačnej turbíny TG8 v MONDI Ružomberok, 06/2007 – 03/2008