A6-B8 – Administratívna budova PMU JE V1

STAVBA:     A6-B8 – Administratívna budova PMU a informačné centrum vyraďovania JE V1

INVESTOR:     Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.

DOBA VÝSTAVBY:     12/2011 – 5/2014