Dolvap, spol. s r.o.

STAVBA:     Varín – Sanácia základov pece,

INVESTOR:      Dolvap, spol. s r.o.

LEHOTA VÝSTAVBY:     09/2007 – 12/2007