Zberný dvor v obci Bošáca

STAVBA:     Budovanie zberného dvora v obci Bošáca

INVESTOR:    Obec Bošáca

DOBA VÝSTAVBY:     10/2014 – 7/2015