A5-A2 úprava napájacej schémy JAVYS

STAVBA:     A5-A2 Úprava napájacej schémy Javys po konečnom odstavení V1

INVESTOR:     EFACEC CONTRACTING CENTRAL EUROPE GMBH

DOBA VÝSTAVBY:     3/2013 – 3/2015