SVP Čerpacia stanica Kamenná Moľva

STAVBA:    Realizácia projektu čerpacej stanice Kamenná Moľva – rekonštrukcia technologických zariadení   

INVESTOR:     Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik

DOBA VÝSTAVBY:      2/2017 – 2/2018