ČS Ladislav rekonštrukcia technologických zariadení

STAVBA:     ČS Ladislav rekonštrukcia technologických zariadení

INVESTOR:     Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik

ZAČIATOK STAVBY:     02/2017