Vežový chladiaci systém Holcim – Rohožník

STAVBA:     Vežový chladiaci systém

INVESTOR:     Holcim, a.s., Závod Rohožník

DOBA VÝSTAVBY:     06/2013 – 02/2014