Chemes, a.s. Humenné

Oprava 4 ks ventilátorových chladiacich veží ø 6m v rozsahu stavebnej a technologickej časti.