Zberný dvor Lednické Rovné

STAVBA:     Modernizácia zberného dvora v obci Lednické Rovné – stavebné práce

INVESTOR:     Obec Lednické Rovné

ZAČIATOK STAVBY:     09/2017