Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice Drahovce

STAVBA:     Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice Drahovce

INVESTOR:     Obec Drahovce

ZAČIATOK STAVBY:     2018