Recyklácia zberového papiera

STAVBA:      Recyklácia zberového papiera

INVESTOR:      BUKÓZA INVEST, spol. s r.o.

ZAČIATOK STAVBY:     3/2017