Protipovodňové opatrenie Prešov

STAVBA:     Prioritné preventívne protipovodňové opatrenia v SR Podprojekt 3 Prešov – Aktivita 2

INVESTOR:     Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik

ZAČIATOK STAVBY:     01/2019