Materská škola Družstevná pri Hornáde

STAVBA:     4-triedna Materská škola

INVESTOR:     Obec Družstevná pri Hornáde

ZAČIATOK STAVBY:     8/2017