Chladiace veže Bohunice | Mikrochladiče
15641
page-template-default,page,page-id-15641,page-parent,page-child,parent-pageid-15357,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1200,qode-theme-ver-11.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.2.1,vc_responsive
 

Mikrochladiče

PODROBNÝ ZOZNAM REFERENCIÍ

 

 • Oprava mikrochladiča SAV 32 – Slovenské liehovary a likérky, a.s., Leopoldov, (2010)
 • Oprava technologickej časti chladiacich veží (TVD) JE V1 – Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s., Jaslovské Bohunice (2008 – 2010)
 • Dodávka obvodového plášťa a vane mikrochladiča – Bukocel, a.s., Hencovce (2008)
 • Rekonštrukcia 6ks mikrochladičov M100 – Bukóza Export – Import, a.s., Hencovce (2008)
 • Rekonštrukcia mikrochladičov M100 č.1 a č.2 – ZSNP, a.s., Žiar nad Hronom (2008)
 • SO 08.8 Cirkulačné centrum chladiacej vody – Slovenské liehovary a likérky, a.s., Leopoldov (2007 – 2008)
 • Realizácia a montáž chladiacich veží (mikrochladičov) na cirkulačné centrum firmy Meroco, a.s., Leopoldov (2007 – 2008)
 • Dodávka a montáž chladičov FXV 6430 – Johns Manville Slovakia, a.s., Trnava (2004)
 • Dodávka a montáž chladičov FXV 6430 – Air Liquide Slovakia, s.r.o., Bratislava (2004)
 • Dodávka a montáž mikrochladiča – EWB BLOCK Slovakia, s.r.o., B. Bystrica (2003)
 • Dodávka a montáž ventilátorových častí chladiacich veží – Považský cukor, a.s., Považská Teplá (2002)
 • Zhotovenie stavby č. 9362 DW – RaM mikrochladičov na ČS ZPO II – U.S. Steel Košice, s.r.o., Košice (2002)
 • Dodávka mikrochladiča BAC VFL 723O fy. Baltimore s montážou do technologického okruhu – SKLOPLAST, a.s. , Trnava (2001)
 • Dodávka a montáž mikrochladiča Sulzer EWK 900/09-C12 – BLOCK Slovakia, s. r. o., Bratislava (2000)
 • Dodávka a montáž zariadenia na chladenie 2 MPa dusíkového kompresora – ČKD PRAHA ENERGO, a. s. ,VSŽ, a. s., Košice (2000)
 • Dodávka dvoch mikrochladičov EWK 441/09-C12 – Stredoslovenská cementáreň, s. r. o., Banská Bystrica (2000)
 • Dodávka, inštalácia a uvedenie do prevádzky 4 ks mikrochladičov EWB 4600/09 – C12 Vúje Trnava, a. s., Trnava (1999 )
 • Realizácia časti diela „Seizmické zodolnenie a rozšírenie skladovej kapacity MSVP-VYZ“ – dodávka mikrochladičov do SE, a.s. EBO – VYZ, a.s., Jaslovské Bohunice (1998)

OBRAZOVÝ ZOZNAM REFERENCIÍ