Chladiace veže Bohunice | Chladiace veže
15639
page-template-default,page,page-id-15639,page-parent,page-child,parent-pageid-15357,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1200,qode-theme-ver-11.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.2.1,vc_responsive
 

Chladiace veže

PODROBNÝ ZOZNAM REFERENCIÍ

 

 • Servisné práce na chladiacich vežiach – U. S. Steel Košice, s.r.o., Košice (2007, 2010)
 • Rekonštrukcia chladiacich veží v JE Mochovce – Chladíci věže Praha, a.s., Praha (2010)
 • Oprava ventilátorových chladiacich veží 3,4 Třinec – Třinecké železárny, a.s., Třinec (2008)
 • Úprava ventilátorových chladiacich veží v U.S.Steel Košice, s.r.o. – Maks–D, s.r.o. Nováky (2008)
 • Oprava chladiaceho systému ventilátorových chladiacich veží 3x8m – U. S. Steel Košice, s.r.o., Košice (2008)
 • Oprava chladiacich veží – ITTERSON 120 a mikrochladičov – Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s., Jaslovské Bohunice (2008)
 • Generálna oprava ventilátorových chladiacich veží – Slovenské cukrovary, s.r.o., Sereď (2007)
 • Oprava ventilátorovej chladiacej veže č. 2 – Duslo, a.s., Šaľa (2007)
 • Oprava 4 ks ventilátorových chladiacich veží ø 6m v rozsahu stavebnej a technologickej časti – Chemes, a.s., Humenné (2007)
 • Oprava 3 ks ventilátorových chladiacich veží ø 6m a výstavba 1 ks ventilátorovej chladiacej veže ø 6m pre Vákuovacie zariadenie č.2 – Třinecké železárny, a.s., Třinec (2006 – 2007)
 • Oprava a sanácia ventilátorových chladiacich veží – Třinecké železárny, a.s., Třinec (2006 – 2007)
 • Oprava a sanácia ventilátorových chladiacich veží 2×6 m – Fans, a.s., organizačná zložka Bratislava (2006)
 • Opravy chladiacich veží v r. 2005 – SE, a.s., EBO, Jaslovské Bohunice (2005)
 • Oprava chladiacej veže č.1 a 2 Třinec – Istroenergo Group, a.s., Levice (2004 -2005)
 • Oprava chladiacej veže č.3 Třinec – Istroenergo Group, a.s., Levice (2004)
 • Oprava ventilátorovej chladiacej veže č.3 pre Energetiku Třinec, a.s. – Istroenergo Group, a.s., Levice (2004)
 • Oprava ventilátorovej chladiacej veže CV 3 – Duslo, a.s., Šaľa (2004)
 • Oprava potrubných rozvodov veže – Duslo, a.s., Šaľa (2003)
 • Oprava ventilátorovej chladiacej veže č.3 – U. S. Steel Košice, s.r.o., Košice (2003)
 • Oprava ventilátorovej chladiacej veže 10×6 m – plynočistiarenského okruhu – U. S. Steel Košice, s.r.o., Košice (2003)
 • Výstavba trojčlánkovej ventilátorovej chladiacej veže a čerpacej stanice pre okruh kyslikárne – pre U.S. Steel Košice, s.r.o. – Sigma Slovakia, spol. s r.o, Banská Bystrica (2002 – 2003)
 • Oprava 10 buniek ventilátorovej chladiacej veže CV 2 priemeru 8 m – Duslo, a.s., Šaľa (2002)
 • Oprava vonkajšieho železobetónového drieku 300 m komína ENO B – SE, a.s. ENO, Zemianske Kostoľany (2002)
 • Generálna oprava železobetónovej ventilátorovej chladiacej veže č.4 8×8 m – U.S. Steel Košice, s.r.o., Košice (2001 – 2002)
 • Sanácia železobetónového drieku komína – SE, a.s., EVO, Vojany (2001 -2002)
 • Oprava železobetónovej konštrukcie chladiacej veže V 2 ITT 120 m – SE, a.s. EBO, Jaslovské Bohunice (2001)
 • Dodávka a montáž železobet. ventilátorovej chladiacej veže 3×8 m – U.S. Steel Košice, s.r.o., Košice (2001)
 • Rekonštrukcia ventilátorovej chladiacej veže 6×6 m – Chemes, a.s., Humenné (2000)
 • Generálna oprava 2 buniek ventilátorovej chladiacej veže 2×8 m na objekte CV 2 – Invest, s.r.o., Šaľa (2000)
 • Oprava chladiacej veže – U.S. Steel Košice, s.r.o., Košice (2000)
 • Generálna oprava chladiacej veže č.1 na Sva ITT 60 – VSŽ Ferroenergy, a.s., Košice (1999-2000)
 • Generálna oprava ventilátorovej chladiacej veže 2×4,5 m – železobetónová konštrukcia – Unipid Trade, s.r.o., Trenčín (1999-2000)
 • Oprava chladiacej veže typu ITT 90 ENO C – SE, a.s. ENO, Zemianske Kostoľany (1997-2000)
 • Oprava 2 buniek ventilátorovej chladiacej veže priemeru 6 m – Slovenský hodváb, a.s., Senica (1999)
 • Oprava chladiacej veže 3×4,5 m – oceľová konštrukcia – Pliva Trebišov, a.s., Trebišov (1999)
 • Generálna oprava ventilátorovej chladiacej veže plynočistiarenského okruhu vysokých pecí (EPC) priemeru 6 m – VSŽ Ferroenergy, a.s., Košice (1999
 • Oprava chladiacej veže č. 2 EVO 1 – SE, a.s. EVO, Vojany (1999)
 • Generálna oprava ventilátorovej chladiacej veže 2×4,5 m, oceľová konštrukcia – Unipid Trade, s.r.o., Trenčín (1999)
 • Oprava 2 buniek ventilátorovej chladiacej veže priemeru 8 m – Duslo, a.s., Šaľa (1998-1999)
 • Oprava chladiacej veže č. 4 – V1 – SE, a.s., EBO, Jaslovské Bohunice (1997-1999)
 • Oprava blokových chladiacich veží ENO B – blok č. 7, 7 buniek – SE, a.s. ENO, Zemianske Kostoľany (1997-1999)
 • Oprava jednej bunky ventilátorovej chladiacej veže o priemere 8 m – Duslo, a.s., Šaľa (1998)
 • Generálna oprava komína EVO II – Termostav – Mráz, s.r.o., Košice (1997)
 • Rekonštrukcia ventilátorových chladiacich veží o priemere ventilátora 7×8 m – Slovnaft, a.s., Bratislava (1996-1997)
 • Oprava betónových konštrukcií a výmena technologickej vostavby chladiacej veže č. 4 ENO A – ITT 60 – SE, a.s. ENO, Zemianske Kostoľany (1996-1997)
 • Oprava chladiaceho systému, nosnej konštrukcie eliminátorov, rozvodu vody, oprava betónových a oceľových konštrukcií chladiacej veže č. 1 el. V1, – SE, a.s. EBO, Jaslovské Bohunice (1995-1997)
 • Oprava nosnej konštrukcie eliminátorov, zábradlia, chladiaceho systému a potrubí, betónových a oceľových konštrukcií ventilátorových chladiacich veží – SE, a.s. EBO, Jaslovské Bohunice (1995-1997)
 • Oprava chladiaceho systému, nosnej konštrukcie eliminátorov, rozvodu vody a vnútorného zábradlia chladiacej veže č. 3 V1 ITT 120 – SE, a.s. EBO, Jaslovské Bohunice (1995-1996)
 • Generálna oprava ventilátorovej chladiacej veže o priemere 2×6 m – Novácke chemické závody, a.s., Nováky (1995)
 • Oprava chladiacej veže ITT 60 – SE, a.s. ENO, Zemianske Kostoľany (1994)