Chladiace veže Bohunice | Univerzálna stavebná spoločnosť
14869
home,page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-14869,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1200,qode-theme-ver-11.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.2.1,vc_responsive

Sme univerzálna stavebná spoločnosť

chladiace veze

Chladiace veže

Špeciálnou činnosťou vo výrobnom programe spoločnosti je výstavba, generálne opravy a rekonštrukcie chladiacich veží všetkých typov.
stavebna1

Stavebná činnosť

Sme poprednou firmou na trhu so zameraním na stavebnú činnosť v oblastiach investičných výstavieb, bežných prác a konštrukcii.
sanacie1

Sanácie

Prepracovaný systém sanácií betónových konštrukcií, ktorý aplikovala a zdokonaľovala na množstve realizovaných stavieb po celej republike.

Mikrochladiče

Montáž a servis týchto technologických celkov, vrátane návrhu veľkosti a typu od rôznych výrobcov.
montaz-ocelovych-konstrukcii

Konštrukcie a zámočnícka výroba

Konštrukcie hál, nadstavby, strešné svetlíky, priehradové väzníky, oceľové krovy, opláštenia, prestrešenie areálov.
rs627d

Špeciálne technológie

Práce vykonávané vodným lúčom, búracie práce,práce vo výškach, torkrétovacie práce, povrchová úprava.

Strategické zámery a ciele

Kvalita

Efektívnym vzdelávaním vlastných zamestnancov, dodávatelov a vytvorením tvorivého pracovného prostredia sa snažíme o dokonalejšie pochopenie požiadaviek našich zákazníkov a tým neustále dosahovať efektívnejšie výsledky. Pochopenie a naplnanie tejto politiky je realizované integrovaným systémom manažérstva založených na vzájomnom spolupôsobení kvality, bezpečnosti práce a ochrany životného prostredia. Systémy – manažérstvo kvality a enviromentálne manažérstvo – boli zavedené a certifikované v súlade s požiadavkami normy STN EN ISO 9001 a STN EN ISO 14001 a STN OHAS 18001.

Ľudské zdroje

Základnou požiadavkou na zabezpečenie trvalého a stabilného rozvoja firmy je dosiahnutie, udržiavanie a rozvoj kvalifikácie, vedomostí, zručností a postojov zamestnancov. Na kvalite zamestnancov závisí kvalita firmy. Základným cieľom spoločnosti je príprava a rozvoj zamestnancov či už po stránke odborných školení, zvyšovaním si kvalifikácie, alebo po stránke vytvárania podmienok pre výkon práce, napĺnaňím základných oblastí sociálneho programu spoločnosti. Nielen počet pracovníkov, ale aj ich profesná a vzdelanostná úroveň svedčí o sile firmy.

Ekonomické a obchodné zámery

Našim cieľom je vybudovať ekonomicky stabilnú a perspektívnu spoločnosť, ktorá dokáže realizovať pokiaľ možno v čo najväčšej miere vlastnými kapacitami a technickým potenciálom i väčšie technicky aj finančne náročné stavby. Naše obchodné aktivity nekončia pri štandardných zákazkách, ale chceme ponúknuť v rámci diverzifikácie aj bežné služby čo najširšiemu okruhu zákazníkov doma i v zahraničí s komplexným zabezpečením.